Công văn đòi công nợ

.


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010


- Căn cứ thông tư số 282/TT-GG&LQ ký ngày 08 tháng 12 năm 2007, về việc gặp gỡ và làm quen của các nàng xí xớn
- Căn cứ quyết định số 244/QD-HTT ký ngày 07 tháng 12 năm 2008, về việc thành lập, xây dựng và triển khai các hoạt động có liên quan đến HTT
- Căn cứ quyết định số 294/QD-CDN ký ngày (giấy tờ thất lạc chả nhớ ký ngày nào) về việc thành lập, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Blog Con đường nắng


Đại diện Ban kế hoạch- Tài chính của blog Con đường nắng, gửi đến Quý khách hàng:


Công văn
v/v: Đề nghị thanh toán công nợ quá hạnĐiều 1: Đề nghị các Quý khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung công việc đã đề ra trong thuyết minh của đề tài, những nội dung đang dở dang đề nghị làm nốt. Những nội dung đã hoàn thành đến hết giai đoạn chụp ảnh, đề nghị cho nghiệm thu, cụ thể là những nội dung sau:


1. Buloong:

- 5 em tuần lộc

- Bộ áo đã dự thi vui hè


2. Oni:

- túi tiền xu cho bà ngoại

- 5 em chim béo

- Wedding Record cho chị nào ko nhớ

- Khăn đã dự thi Vui hè


3. Roma:

- doily đã thi Vui hè

- doily Morning Harvest

- các loại chiến lợi phẩmĐiều 2: Nếu có thiếu sót, Ban Kế hoạch – Tài chính sẽ có trách nhiệm tiếp tục bổ sung tại entry này


Điều 3: Trưởng ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính cùng các cán bộ có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện công văn này càng nhanh càng tốt.
Buloong (đã ký)

2 nhận xét:

3T said...

ối giời ơi, rục rịch cho CKV hử?

Autumnwind said...

Úi rùi, chả hiểu tay chân quờ quạng thế nào mà lại ấn nhầm vào cái chỗ "vớ vỉn" :D. Lại chờ bom của mấy nàng đơi...

Post a Comment