Con trẻ cần chúng bạn mà chơi..

.
bebe1

Hết giờ chơi đi về nhà với bố mẹ..

bebe2

bebe3

.. thương nhớ lắm những bébé của tôi..
-----------------------------------------------------------
Bonus: Kỹ nghệ nhồi bông tại vùng sâu vùng xa..

bebe4