Mùa xuân đi trẩy hội...

.
DM 40: Túi Kì lừa :D
Đi lễ chùa mỏi chân quá, ngồi nghỉ đi em ơihà hà, có bạn muốn làm người mẫu:


Đi thuyền kể cũng rảnh rang em nhỉ?Nên có bạn lại muốn làm học trò:
Đi hát Karaoke lại cũng vẫn nhàn cưNên hậu quả là sản sinh ra những thứ chẳng biết làm gì... ví như đâu có để được tiền???Thứ vô dụng thế nên ... tặng em Kì Lừa cho nó có tí tác dụng :))....