Hạt cà sa ....

.

Vòng tay tình bạn? Xì, bạn lè lưỡi vào ...:P
.

Vòng tình bạn

Mai-chan có 1 cuộn chỉ đẹp: loang từ cà phê đến sữa


lập tức nghĩ đến Thư-chan và ra được cái này


cùng với cái đầu tiên bị thất bại làm thành 1 cặp


gọi là Vòng tình bạn - Friendship bracelets dù 1 đứa thì thế này...


đứa còn lại thì thế kia...

(nợ hình)