Những nàng xí xớn toàn tập =))

.Con đường nắng năm nay cùng bay một chuyến... Chờ em Oni về cùng chụp cái ảnh nữa, chứ chưa chắc đã dám nhảy nữa =))
.